Oczyszczalnia Ścieków w Tarnobrzegu - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7, system wizualizacji SIEMENS WinCC, integracja z urządzeniami obiektowymi za pomocą komunikacji Profibus, szeregowej RS232.

Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7, układ rozproszony 4 stacji sterownikowych, system wizualizacji SIEMENS WinCC, komunikacja radiowa pomiędzy sterownikami za pomocą radiomodemów SATEL, odczyt danych z przepompowni ścieków za pomocą komunikatów SMS.

Oczyszczalnia Ścieków w Jarosławiu - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7, układ rozproszony 4 stacji sterownikowych, system wizualizacji SIEMENS WinCC, komunikacja ze sterownikami innych producentów jak ABB, FANUC, rozbudowany system raportowania dla potrzeb obsługi i służb ochrony środowiska.

Oczyszczalnia Ścieków w Pruszkowie - system sterownikowy SCHNEIDER QUANTUM w układzie redundantnych procesorów CPU, układ rozproszony 7 stacji sterownikowych komunikujących się za pomocą redundantnej magistrali światłowodowej protokołem Modbus+, system wizualizacji MonitorPro w układzie serwer redundantny - stacje klienckie, panele operatorskie Magelis, komunikacja z urządzeniami obiektowymi protokołami Modbus, Profibus.

Oczyszczalnia Ścieków w Dęblinie - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7-300 wyposażony w moduły rozproszone ET200M system wizualizacji WinCC. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się za pomocą protokołu PROFIBUS DP.

Oczyszczalnia Ścieków w Siemiatyczach - system sterownikowy firmy Rockwell Automation ze sterownikami Allen Bradley SLC500. Układ rozproszony 3 sterowników połączonych za pomocą magistrali.DH485 oraz drogą radiową przy wykorzystaniu modemów firmy SATEL; 2 panele operatorskie Panel View 600. Komunikacja z falownikami, zaworami i analizatorami procesowymi magistralą DeviceNet. Rozbudowany system wizualizacji i raportowania dla potrzeb obsługi i służb ochrony środowiska w oprogramowaniu InTouch oraz na tablicy synoptycznej, z którą system sterownikowy komunikuje się przy użyciu protokołu Modbus.

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - podczyszczalnia ścieków zaolejonych - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7, system wizualizacji InTouch firmy Wonderware.

Oczyszczalnia Ścieków Brzesko Okocim - system 3 sterowników firmy SIEMENS SIMATIC S7-300 oraz system wizualizacji WinCC. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się za pomocą radiomodemów firmy SATEL.

Przepompownia ścieków Trześń - sterownik SIMATIC S7-300, panel operatorski, zdalne przekazywanie informacji o stanie pracy przepompowni na telefony komórkowe za pomocą wiadomości SMS.

MPWiK w Dębicy - system sterownikowy SIMATIC S7, system wizualizacji InTouch, integracja z urządzeniami obiektowymi za pomocą komunikacji szeregowej RS232. Realizowane funkcje: sterowanie pracą stacji uzdatniania wody.

ZOZ Tarnów Szpital im. Św. Łukasza - sterowniki Excel 50, BMS firmy Honeywell. Sterowanie spalarnią odpadów poszpitalnych.

Oczyszczalnia Ścieków w Niedomicach - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7-300, system wizualizacji SIEMENS WinCC, integracja z urządzeniami obiektowymi za pomocą komunikacji Profibus, szeregowej RS232.

MPWiK w Jedliczu - dostawa i montaż urządzeń do monitoringu pracy przepompowni ścieków w Jedliczu-Potok za pomocą komunikatów SMS. Sterowniki SIMATIC S7-200, panel operatorski.

Zakład Uzdatniania Wody w Jarosławiu - system sterownikowy SIEMENS SIMATIC S7-300, układ rozproszony 3 stacji sterownikowych połączonych magistralą MPI, system wizualizacji WinCC. Sterowanie pracą ujęcia wody i procesem uzdatniania.

Copyright 2013 by "CONTROL PROCESS IT" Sp. z o.o. Na początek strony