Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów - 6 sterowników SIMATIC S7-416 firmy SIEMENS wyposażonych w 3 lub 4 piętra kaset wejść i wyjść, wizualizacja: dwa serwery WinCC w układzie redundantnym oraz dwie stacje klienckie. Komunikacja Ethernet poprzez redundantny ring światłowodowy. Współpraca z układem rozproszonym sterowników innych producentów. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, systemem zatłaczania i eksploatacji gazu, systemem osuszania gazu, układem pomiarowym, monitoring sprężarek gazu z silnikami elektrycznymi 2 x 4,2MW/6kV, sterowanie kotłami wodnymi 4,0MW, raportowanie pracy układów technologicznych, komunikacja z analizatorami składu gazu, tablicą synoptyczną.

Kopalnia Gazu Ziemnego Szczepanów - sterowniki SIMATIC S7-416 i S7-315, wizualizacja procesu WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, systemem osuszania gazu, układem pomiarowym, czterema kotłami 2,0MW, raportowanie pracy układów technologicznych.

Kopalnia Gazu Ziemnego Tarnów I - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja procesu WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat.

Kopalnia Gazu Ziemnego Tarnów II - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja procesu WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat i chromotografu Yamatake.

Kopalnia Gazu Ziemnego Wierzchosławice - sterownik SIMATIC S7-315, panel operatorski TP270, wizualizacja procesu na dwóch stanowiskach wizualizacji WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat. Sterowanie pracą sprężarki gazu produkcji ABB.

Kopalnia Gazu Ziemnego Czarna Sędziszowska - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat.

Kopalnia Gazu Ziemnego Buszkowiczki - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja procesu WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat.

Kopalnia Gazu Ziemnego Jodłówka - sterownik SIMATIC S7-416, wizualizacja procesu dwa stanowiska WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat. Komunikacja radiowa z podległymi obiektami za pomocą radiomodemów SATEL.

Kopalnia Gazu Ziemnego Rączyna - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja procesu WinCC. Komunikacja łączem cyfrowym z KGZ Jodłówka.

Kopalnia Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Roztoki - sterownik SIMATIC S7-315, wizualizacja WinCC. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat.

Kopalnia Gazu Ziemnego Mełgiew - sterowniki SIMATIC S7-416 S7-416 i S7-315, wizualizacja procesu dwa stanowiska WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, systemem osuszania gazu, układem pomiarowym, kotłami wodnymi 2,0MW, raportowanie pracy układów technologicznych, sterowanie pracą układu odsiarczania gazu i agregatami prądotwórczymi 2 x 500kW. Komunikacja z urządzeniami obiektowymi takimi jak przeliczniki objętości gazu MacMat, chromatografy i analizatory zawartości siarki w gazie ziemnym. Komunikacja radiowa ze zdalnymi odwiertami wydobycia gazu z wykorzystaniem radiomodemów SATEL.

Kopalnia Gazu Ziemnego Stężyca - sterowniki SIMATIC S7-416 i S7-315, wizualizacja procesu na dwóch stanowiskach WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, systemem odwadniania i osuszania gazu, układem pomiarowym, układem odzysku gazoliny, raportowanie pracy układów technologicznych, komunikacja z przelicznikami objętości gazu MacMat.

Kopalnia Gazu Ziemnego Palikówka - sterownik SIMATIC S7-414, wizualizacja na dwóch stanowiskach WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, układem pomiarowym z przelicznikami objętości gazu MacMat, raportowanie pracy układów technologicznych.

Kopalnia Gazu Ziemnego Dzików - sterownik SIMATIC S7-414, wizualizacja WinCC. Komunikacja radiowa ze zdalnymi odwiertami poboru gazu z wykorzystaniem radiomodemów SATEL. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, układem pomiarowym z przelicznikami objętości gazu MacMat, raportowanie pracy układów technologicznych.

Kopalnia Gazu Ziemnego Wola Obszańska - sterownik SIMATIC S7-414, wizualizacja dwa stanowiska WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych, układem pomiarowym z przelicznikami objętości gazu MacMat, raportowanie pracy układów technologicznych.

Kopalnia Gazu Ziemnego Kuryłówka - sterownik SIMATIC S7-414, wizualizacja dwa stanowiska WinCC. Realizowane funkcje: sterowanie pracą odwiertów technologicznych. Komunikacja i zbieranie danych z przeliczników objętości gazu MacMat i chromotografu Yamatake.

Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko - System składa się z 15 sterowników SCHNEIDER PREMIUM współpracujących z panelami MAGELIS obsługującymi odwierty technologiczne oraz sterownika centralnego SCHNEIDER QUANTUM w układzie redundantnych procesorów CPU. Komunikacja pomiędzy sterownikami odwiertów a sterownikiem centralnym odbywa się za pomocą protokołu Ethernet redundantną magistralą światłowodową. System wizualizacji oparty na 4 stanowiskach InTouch firmy Wonderware. Rozbudowany system alarmowania, raportowania pracy odwiertów. Komunikacja z urządzeniami obiektowymi jak przeliczniki objętości gazu MacMat, chromatografy i analizatory składu chemicznego.

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie - System sterowania i telemetrii ze stacji węzłowych TJO Lublin, Jarosław, Jasło - system oparty na sterownikach SIMATIC S5-115U, 135U i 155U. System wizualizacji COROS i WinCC. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Łukanowice - System składa się ze sterownika SIMATIC S5-115U wyposażonego w 2 piętra modułów wejść i wyjść. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Hermanowice - System składa się ze sterownika SIMATIC S7-315 wyposażonego w 2 piętra modułów wejść i wyjść oraz panel graficzny OP35. System transmisji danych z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Strachocina - System składa się ze sterownika SIMATIC S5-115U wyposażonego w 2 piętra modułów wejść i wyjść oraz system wizualizacji COROS. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Siołkowa - System składa się ze sterownika SIMATIC S5-115U wyposażonego w 2 piętra modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Turaszówka - System składa się ze sterownika SIMATIC S5-115U wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Jarosław - sterowniki SIMATIC S5-135U oraz S5-155U, system wizualizacji WinCC - 4 stanowiska. System transmisji danych SINAUT ST1 firmy SIEMENS oraz łącza cyfrowe z wykorzystaniem router-ów sieciowych CISCO z protokołem TCP/IP.

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Tarnowie - System sterowania i telemetrii ze stacji węzłowej TJO Kraków oparty na sterownikach SIMATIC S7-416 System wizualizacji WinCC. System transmisji danych SINAUT ST7 firmy SIEMENS oraz transmisja danych z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Mogiła - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat. System transmisji danych SINAUT ST7 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Zawiła - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat. System transmisji danych SINAUT ST7 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Zabierzów - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. System transmisji danych SINAUT ST7 firmy SIEMENS. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Śledziejowice - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat. System transmisji danych z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Mistrzejowice - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat. System transmisji danych z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Huty T. Sendzimira - sterownik SIMATIC S7-316 wyposażonego w jedno piętro modułów wejść i wyjść oraz panel operatorski. Komunikacja z przelicznikami gazu MacMat. System transmisji danych SINAUT ST7 firmy SIEMENS.

PGNiG S.A. TJO Jarosław - telemetria z 36 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. TJO Jasło - telemetria z 4 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. TJO Tarnów - telemetria z 5 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. TJO Kraków - telemetria z 16 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. TJO Sandomierz - telemetria z 26 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach - telemetria z 7 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

PGNiG S.A. Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach - telemetria z 3 stacji redukcyjno-pomiarowych gazu za pomocą radiomodemów SATEL.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu przy EC Zielona Góra - sterownik SCHNEIDER QUANTUM, wizualizacja TelWin. Komunikacja i zdalne sterowanie za pomocą telefonii analogowej i GSM. Komunikacja z chromatografem gazu ziemnego i przelicznikami MacMat.

PGNiG S.A. Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu Nowe Tłoki - sterownik SCHNEIDER PREMIUM panel MAGELIS. Komunikacja i zdalne sterowanie za pomocą telefonii analogowej i GSM. Komunikacja z przelicznikami MacMat.

Tłocznia Gazu Żołynia - sterownik SIMATIC S7-314, panel TP270. Realizowane funkcje: sterowanie pracą sprężarki gazu z silnikiem zasilanym gazem produkcji firmy ABB.

Podziemny Magazyn Gazu Swarzów - sterownik SIMATIC S7-300, panel TP27. Realizowane funkcje: pomiary i sterowanie pracą sprężarki gazu produkcji firmy ABB.

Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu dla EC Rzeszów - sterownik SIMATIC S7-314, panel TP370. Realizowane funkcje: sterowanie pracą stacji i system transmisji danych z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

Stacja Redukcyjno Pomiarowa Gazu w Mielcu - sterownik SIMATIC S5-115U, panel operatorski. Realizowane funkcje: sterowanie pracą stacji, pomiary i system transmisji danych z wykorzystaniem protokołu SINAUT ST1 poprzez sieć GSM.

SGL CARBON S.A. w Nowym Sączu - monitoring przeliczników gazu MacMat z terenu zakładu w wizualizacji InTouch poprzez sieć Ethernet.

Tłocznia Gazu Pogórska Wola - sterownik SIMATIC S7-416, wizualizacja 4 stanowiskowa WinCC w układzie serwer-klient, komunikacja Ethernet poprzez łącza światłowodowe. Realizowane funkcje: pomiary i sterowanie pracą urządzeń, raportowanie, alarmowanie, przekazywanie danych do systemu dyspozytorskiego TDC8000 firmy Landis&Gyr.

Zakład Gazowniczy Rzeszów - system transmisji danych z 27 stacji redukcyjno pomiarowych gazu II° z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS. Wizualizacja wielostanowiskowa w systemie i-Fix i archiwizacja danych w systemie i-Historian.

Kopalnia Gazu Ziemnego Borzęcin - System sterowania instalacjami oczyszczania gazu oraz zatłaczania odpadów płynnych składa się z dwóch sterowników SCHNEIDER QUANTUM. Wizualizacja stanu i sterowanie instalacjami zatłaczania odbywa się za pomocą paneli MAGELIS. System wizualizacji oparty na 2 stanowiskach InTouch firmy Wonderware. Komunikacja pomiędzy systemem wizualizacji a sterownikami za pomocą protokołu Modbus TCP/IP w sieci Ethernet magistralą światłowodową. Rozbudowany system alarmowania, raportowania pracy instalacji. Komunikacja ze sterownikami sprężarki gazów kwaśnych i pochodni.

Wymiana paneli strefowych KGZ Kościan-Brońsko - Zastąpienie wyeksploatowanych paneli MAGELIS nowoczesnymi odpowiednikami. Konwersja oprogramowania z XBTL1000 do VIJEO DESIGNER, dodanie nowej funkcjonalności, zmiana sposobu komunikacji paneli ze sterownikami stref (Modbus TCP/IP) oraz Włączenie paneli do sieci Ethernet.

Śluzy nadawczo-odbiorcze Bonikowo, Kościan, Kokorzyn - System sterowania śluzami składa się z trzech sterowników SCHNEIDER PREMIUM. Sterowanie i wizualizacja instalacjami ujęte w systemie wizualizacji KGZ Kościan-Brońsko. Komunikacja pomiędzy sterownikami śluz a systemem wizualizacji za pomocą protokołu Modbus TCP/IP w sieci Ethernet redundantną magistralą światłowodową.

Kopalnia Gazu Ziemnego Białcz-1 - modernizacja systemu sterowania. Do sterowania kopalnią zastosowano sterownik TSX Premium firmy Schneider. Sterowanie kopalnią możliwe jest lokalnie za pomocą panelu operatorskiego Magelis firmy Schneider oraz z Ośrodka Centralnego Kopani KGZ Kościan-Brońsko z czterech stacji operatorskich z systemem wizualizacyjnym InTouch firmy Wonderware. Komunikacja między systemem wizualizacji, panelem operatorskim oraz sterownikiem odbywa się za pomocą protokołu Modbus TCP/IP w sieci Ethernet redundantną magistralą światłowodową.

Copyright 2013 by "CONTROL PROCESS IT" Sp. z o.o. Na początek strony