MT-101 - Moduł telemetryczny GSM/GPRS dla systemów zdalnego monitorowania, nadzoru, sterowania, diagnostyki i pomiarów.

Technologia GSM/GPRS szybko zdobywa rynek profesjonalnych zastosowań telemetrycznych, wypierając dotychczasowe rozwiązania radiomodemowe. Olbrzymie obszary zastosowań to m.in. ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa, energetyka, gazownictwo, zdalne rozliczanie zużycia mediów oraz ochrona obiektów. Podstawowe zalety bezprzewodowych systemów GSM/GPRS dla potrzeb zdalnego monitorowania i sterowania to niskie koszty i krótki czas wdrożenia, dowolna odległość pomiędzy obiektami, niewrażliwość na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe (lasy, wysokie budynki), brak rozbudowanych systemów antenowych i możliwość natychmiastowego powiadamiania o sytuacjach awaryjnych na telefony komórkowe odpowiednich osób. Zastosowanie trybu transmisji zdarzeniowej, w którym oddalony obiekt sam wysyła dane w określonych sytuacjach, umożliwia szybkie przekazywanie do centralnego systemu informacji o zmianach stanu dowolnie odległych obiektów, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych instalacji, obejmujących setki monitorowanych punktów.

Dotychczasową barierą dla technologii GSM/GPRS w profesjonalnych systemach telemetrii był brak na rynku odpowiednich urządzeń, które umożliwiałyby bezpośrednie podłączanie sygnałów wejściowych i wyjściowych, które zapewniałyby bezpośrednią komunikację z przyrządami pomiarowymi (np. analizatorami powietrza, przepływomierzami, licznikami energii, sterownikami PLC) i które mogłyby być samodzielnie konfigurowane przez użytkownika. Zwykły modem GSM/GPRS jest w tym przypadku mało użyteczny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku grupa polskich inżynierów opracowała moduł telemetryczny MT-101, łączący w sobie funkcje modemu GSM/GPRS, sterownika PLC, rejestratora sygnałów i konwertera protokółów transmisji. Skonfigurowany moduł po włączeniu zasilania loguje się automatycznie do sieci GPRS i realizuje oczekiwane funkcje (nie wymaga zewnętrznej inicjacji komendami sterującymi AT), które samodzielnie określa użytkownik za pomocą intuicyjnego oprogramowania narzędziowego.

Będący produktem polskim moduł telemetryczny MT-101 uhonorowany Złotym Medalem tegorocznych Targów AUTOMATICON 2003 szybko zdobył uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą: w Danii, Szwecji i na Węgrzech.

Moduł MT-101 to swobodnie programowalny sterownik PLC wyposażony w zintegrowany modem GSM/GPRS i izolowany port RS232/422/485 do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. MT-101 umożliwia realizację nowoczesnych, bezprzewodowych systemów nadzoru, monitoringu, pomiarów, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej GPRS. Istotną cechą modułu MT-101 jest możliwość transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale także zdarzeniowo (przy zmianie stanu wejścia/wyjścia dwustanowego lub istotnej zmianie na wejściu analogowym). Moduł posiada także rejestrator zdarzeń o rozdzielczości 100 ms (funkcjonalność RTU). Moduł jest w pełni konfigurowalny i programowalny przez użytkownika za pomocą przyjaznego i intuicyjnego środowiska oprogramowania MTconfig, zarówno lokalnie przez port szeregowy jak i zdalnie poprzez sieć GPRS.

Moduł MT-101 umożliwia bezpośrednie podłączanie sygnałów obiektowych do wejść/wyjść urządzenia. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu dostępnych zasobów możliwe jest dołączenie zewnętrznych modułów pracujących w trybie Modbus Slave. Moduł MT-101 uzyskał potwierdzenie zgodności Instytutu Łączności (Nr 193/2003) oraz przeszedł pozytywnie testy wymagane przy oznaczaniu wyrobów znakiem "CE" (znak zgodności z wymaganiami norm europejskich).
Informacje zaczerpnięte ze strony producenta, firmy AB-Micro.
Copyright 2013 by "CONTROL PROCESS IT" Sp. z o.o. Na początek strony