Monitor Pro

Monitor Pro V7 jest prawdziwą, wielo urzytkownikową aplikacją SCADA przeznaczoną specjalnie dla systemu Windows firmy Microsoft. Oferuje w pełni dystrybuowaną architekturę Klient/Serwer. Jako takie, Klient i Serwer zachowane są osobno. Systemy Klienta dostarczają interfejsy użytkownika, które reprezentują różnych użytkowników.

Serwer zbiera, przetwarza i przechowuje dane, tak więc wykonuje wszystkie konwencjonalne operacje systemu SCADA. Dodatkowo, osobne moduły obsługują klienta lub aplikację, tym samym wzbogacają podstawowe możliwości (takie jak redundantna architektura i przetważanie statystyczne).

Monitor Pro V7 oferuje:
  • Funkcje podstawowego serwera, zbierania i przetwarzania danych.
  • System Klienta, środowisko tworzenia aplikacji oraz GUI.
  • Opcje serwera, dodatkowe funkcje rozszerzające możliwości podstawowego serwera.
  • Opcje klienta, dodatkowe funkcje roszerzające możliwości podstawowego klienta.

Monitor Pro V7 może pracować zarówno na systemie Windows NT, Windows 2000 jak i Windows XP.

V7 wprowadza zmiany w architekturze i nowy edytor graficzny. Dodatkowo może być on wykorzystany w wersji V2.1. Serwer i Klient wersji V7 odpowiada systemowi w wersji V2.1.
Copyright 2013 by "CONTROL PROCESS IT" Sp. z o.o. Na początek strony