InTouch to przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych, w pełni zgodny z wytycznymi dla systemów klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human-Machine-Interface). Oferuje łatwe w użyciu i intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz rozległą funkcjonalność umożliwiającą szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie wartościowych systemów udostępniających użytkownikom dane bezpośrednio z systemów sterownia i produkcji. InTouch to także otwarte i elastyczne oprogramowanie, umożliwiające dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb przy zachowaniu szerokiego wachlarza połączeń z urządzeniami oraz systemami spotykanymi w przemyśle.

Dzięki koncepcji budowania aplikacji z gotowych, łatwo konfigurowalnych elementów jak obiekty graficzne, obiekty analiz stanów alarmowych czy archiwizacja i wyświetlanie historii parametrów procesowych, maleje czas oraz koszty uruchomienia systemu wizualizacji produkcji, sterowania i analizy procesu.

Informacje ogólne:
 • Jest komponentem pakietu Wonderware FactorySuite A2 wykorzystującym nowatorską technologię ArchestrA.
 • Współpracuje z Industrial Application Server, umożliwiając użytkownikom oprogramowania Wonderware korzystanie z najnowszych rozwiązań w dziedzinie aplikacji przemysłowych, zachowując przy tym korzyści z inwestycji już poczynionych.
 • Jest pierwszym systemem HMI z certyfikatem "Designed for Windows XP" oznaczającym, że aplikacje InTouch mogą być instalowane i uruchamiane w środowisku Windows XP.
 • Umożliwia połączenie prawie z każdym sterownikiem i urządzeniem stosowanym w przemyśle.
 • Może w tej samej chwili pracować jako klient i serwerem OPC, klient i serwer DDE oraz klient i serwer SuiteLink.
 • Każda aplikacja może bez żadnych ograniczeń komunikować się przez sieć z innymi programami i aplikacjami.
 • Jest kontenerem obiektów ActiveX, co dodatkowo wzbogaca środowisko projektowe przy projektowaniu rozbudowanych graficznie i funkcjonalnie aplikacji.
 • Wbudowany system redundancji połączeń z urządzeniami zapewnia wykorzystanie w odpowiedzialnych systemach.
 • Wsparcie dla aplikacji wielojęzycznych pozwala na projektowanie aplikacji dla użytkowników bez względu na granice państw.
 • Obsługa kart wielomonitorowych pozwala na projektowanie aplikacji rozbudowanych graficznie.
 • Jest najpopularniejszym pakietem wizualizacyjnym na świecie - obecnie pracuje ponad 200 000 aplikacji na całym świecie.
 • Zawsze obsługuje najnowsze wersje systemów operacyjnych Windows i ich uaktualnień.
Oprogramowanie InTouch jest stosowane od prostych aplikacji jednostanowiskowych, poprzez rozproszone systemy sieciowe o architekturze serwer/klient, aż po systemy korzystające z możliwości oprogramowania Industrial Application Server czy też Usług Terminalowych (Terminal Services).
Informacje zaczerpnięte ze strony dystrybutora produktów Wonderware, firmy ASTOR.
Copyright 2013 by "CONTROL PROCESS IT" Sp. z o.o. Na początek strony